ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo
 Pon: 7:00 - 16:00; Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego niezbędny jest wniosek wierzyciela. Wniosek taki, złożony na piśmie, bądź ustnie do protokołu, powinien zawierać:

  • oznaczenie organu egzekucyjnego, do którego jest kierowany,
  • oznaczenie wierzyciela i dłużnika, ew. innych uczestników postępowania, a także przedstawicieli stron i ich pełnomocników,
  • oznaczenie miejsca ich zamieszkania lub siedziby,
  • oznaczenie pisma jako wniosku o wszczęcie egzekucji,
  • osnowę,
  • podpis wierzyciela lub innego podmiotu uprawnionego do zgłoszenia wniosku.

Ponadto we wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego - tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Poniżej znajdują się formularze typowych wniosków egzekucyjnych:

Wniosek o wszczęcie egzekucji (KM)

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych (KMP)

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie o spis inwentarza

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

PROJEKT I WYKONANIE -> KONTAKT