ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo
 Pon: 7:00 - 16:00; Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Data: 18-10-2019 | Cena wywoławcza

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OL1M/00002632/4Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2019r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Zygmunta Łuckiewicza, położonej w miejscowości Zgon 31, gm. Piecki, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1M/00002632/4.

Poszczególne działki wchodzące w skład nieruchomości będą sprzedawane osobno:

1) działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 8, o powierzchni 0,0500 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym  o jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 65,20 m2. Suma oszacowania wynosi 192.200 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   144.150 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 19.220 zł.

2) działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 87/1, o powierzchni 0,1400 ha. Suma oszacowania wynosi 30.200 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  22.650 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3.020 zł.

3) działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 87/2, o powierzchni 0,2800 ha. Suma oszacowania wynosi 58.200 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  43.650 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5.820 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.