ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo
 Pon: 7:00 - 16:00; Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Data: 14-10-2019 | Cena wywoławcza 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14 października 2019r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja siedmiu nieruchomości należących do dłużnika Arkadiusza Januszewskego, położonych w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki:


1) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/21 o powierzchni 4,1104 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036031/8. Suma oszacowania wynosi 112.100 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    84.075 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11.210 zł.


2) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/22 o powierzchni 4,9113 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036032/5. Suma oszacowania wynosi 127.700 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    95.775 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12.770 zł.


3) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/23 o powierzchni 4,9219 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036033/2. Suma oszacowania wynosi 121.800 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    91.350 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12.180 zł.


4) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/24 o powierzchni 7,4360 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036034/9. Suma oszacowania wynosi 184.100 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    138.075 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18.410 zł.


5) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/25 o powierzchni 5,0102 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036035/6. Suma oszacowania wynosi 130.300 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    97.725 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13.030 zł.


6) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/26 o powierzchni 5,0158 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036036/3. Suma oszacowania wynosi 124.200 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    93.150 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12.420 zł.


7) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/27 o powierzchni 5,0428 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036037/0. Suma oszacowania wynosi 118.500 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    88.875 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11.850 zł.


Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.