ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo
 Pon: 7:00 - 16:00; Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Data: 18-10-2019 | Cena wywoławcza 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OL1M/00023616/9, OL1M/00025472/1 i OL1M/00025446/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11 października 2019r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja trzech nieruchomości położonych w Olszewie, gm.  Mikołajki, należących do dłużnika Sławomira Parzych.


1) nieruchomość składająca się z dwóch działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 39 i 98 o łącznej powierzchni 0,8100 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1M/00025472/1. Suma oszacowania wynosi 36.600 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   27.450 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3.660 zł.;

2) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 40 o powierzchni 0,0800 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, składającym się  z czterach pokoi, dwóch kuchni, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 96,80 m2, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1M/00025446/0.  Suma oszacowania wynosi 133.210 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99.907,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13.321 zł;


3) nieruchomość stanowiąca działki grutnu oznaczone numerami geodezyjnymi 41, 43, 90/2, 99, 101, 142/7 o łącznej powierzchni 7,31 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem  mieszkalnym w budowie, parterowym z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej 221,96 m2,  składającym się  w poziomie parteru z pokoju dziennego z jadalnią i kuchnią, pokoju, łazienki, spiżarni, kotłowni i pom. gospodarczego, w poziomie poddasza:  z 5 pokoi, łazienki, aneksu kuchennego, oraz budynkiem gospodarczym, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1M/00023616/9. Suma oszacowania wynosi 462.440 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  346.830 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 46.244 zł.


Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28102036390000850200050377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.