Licytacje nieruchomości Drukuj

 

licytacje nieruchomości

Licytacje nieruchomości położonych w obrębie rewiru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie odbywają się publicznie, zazwyczaj w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie w sali numer 114 (chyba, że w obwieszczeniu podano inaczej).

Licytację prowadzi komornik w obecności sędziego, którego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad prawidłowym jej przebiegiem, a także rozstrzyganie skarg zgłaszanych w toku licytacji. Sędzia wydaje ponadto postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta, który złożył najwyższa ofertę.

 

Ze względu na ewentualne zagrożenia związane z przewożeniem większych sum pieniędzy, rękojmię związaną z licytacją nieruchomości zaleca się wpłacić na rachunek kancelarii komornika.

 

Przed rozpoczęciem licytacji komornik podaje do wiadomości obecnych przedmiot przetargu oraz podstawowe dane istotne dla jej uczestników (m. in. cenę wywołania, sumę rękojmi, termin uiszczenia ceny nabycia). Następnie rozpoczyna przetarg, podczas którego licytanci składają oferty. Przyjecie najwyższej oferty kończy przetarg i skutkuje przybiciem.

 

Art. 976 § 1 określa grono osób, które nie mogą uczestniczyć w przetargu. Są nimi: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z § 2 tego artykułu stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Ceny wywołania nieruchomości wynoszą: na pierwszej licytacji - trzy czwarte, na drugiej - dwie trzecie sumy oszacowania.

 

Po drugiej bezskutecznej licytacji nieruchomości, gdy żaden z wierzycieli nie przejął jej na własność, wszczęcie z niej egzekucji nie może nastąpić przed upływem roku od dnia drugiej licytacji.

 

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące sprzedaży nieruchomości znajdują się tutaj.

Aktualna lista licytacji nieruchomości znajduje się tutaj.