Wnioski
www.komornik.mragowo.pl
Wnioski PDF Drukuj Email

 

Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego niezbędny jest wniosek wierzyciela. Wniosek taki, złożony na piśmie, bądź ustnie do protokołu, powinien zawierać:

  • oznaczenie organu egzekucyjnego, do którego jest kierowany
  • oznaczenie wierzyciela i dłużnika, ew. innych uczestników postępowania, a także przedstawicieli stron i ich pełnomocników
  • oznaczenie miejsca ich zamieszkania lub siedziby
  • oznaczenie pisma jako wniosku o wszczęcie egzekucji
  • osnowę
  • podpis wierzyciela lub innego podmiotu uprawnionego do zgłoszenia wniosku

Ponadto we wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego - tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

 

Poniżej znajdują się formularze typowych wniosków egzekucyjnych

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji (KM)

- pobierz w formacie Word (.doc)

- pobierz w formacie Adobe Acrobat (.pdf)

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych (KMP)

- pobierz w formacie Word (.doc)

- pobierz w formacie Adobe Acrobat (.pdf)

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

- pobierz w formacie Word (.doc)

- pobierz w formacie Adobe Acrobat (.pdf)

 

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

- pobierz w formacie RTF

- pobierz w formacie Word (.doc)

- pobierz w formacie Adobe Acrobat (.pdf)

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie o spis inwentarza

- pobierz w formacie Word

- pobierz w formacie PDF

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

- pobierz w formacie RTF

- pobierz w formacie Word (.doc)

- pobierz w formacie Adobe Acrobat (.pdf)

  Joomla themes designed by Lonex.