www.komornik.mragowo.pl
Licytacje ruchomości PDF Drukuj Email

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-10-2018r. o godz. 10:00  w lokalu: 11-730 Mikołajki, Prawdowo 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                                                 Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
______________________________________________________________________________________________________________
1.    PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA                               1 [szt.]                        500,00                         375,00
JEDNOOSIOWA NMR C175
2.    SAMOCHÓD DOSTAWCZY "MERCEDES"                   1 [szt.]                      5 600,00                      4 200,00
NMR 04AJ
3.    KOSIARKA "JOHN DEERE X 135R                             1 [szt.]                       5 000,00                    3 750,00
4.    SPRĘŻARKA "MAAKTEK" SKK 300W                         1 [szt.]                       3 000,00                     2 250,00
5.    PILARKA STOŁOWA TU3831 ROK PROD. 2009          1 [szt.]                        2 000,00                    1 500,00
MOC 2200W   
6.    PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA JEDNOOSIOWA         1 [szt.]                         1 000,00                     750,00
NMR 44PK   
7.    AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KOLOR: ŻÓŁTY              1 [szt.]                          650,00                     487,50
ROK PROD.1979     

______________________________________________________________________________________________________________

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.


 

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2018r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika: Mrągowo,  ul. Królewiecka 21/17, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                                              Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________________
1.    Samochód Ciężarowy Fiat Ducato                         1 [szt.]                   6 500,00  **)                   4 875,00
nr rej. NMR20XF, VIN ZFA23000005541813
______________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-11-2018r. o godz. 11:00  w kancelarii komornika: Mrągowo,  ul. Królewiecka 21/17 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                                                Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
______________________________________________________________________________________________
1.    Samochód Ciężarowy FS-Lublin model  Lublin 3          1 [szt.]                 5 000,00                          2 500,00
nr. rej. PGN 101 AR r. prod 2005    
_____________________________________________________________________________________________

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu ul. Olsztyńska 13 11-700 Mrągowo i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

  Joomla themes designed by Lonex.