www.komornik.mragowo.pl
Licytacje ruchomości PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Aleksander Janusz Falkowski Zastępca Andrzej Popowicz ogłasza, że: w dniu  16 marca 2018r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika, ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc  pierwsza licytacja ruchomości

_______________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.    Kopiarko-frezarka "BALLESTRINI CP90/8                   1 [szt.]     134 193,00  **)    100 644,75
ze sterownikiem    i kompl. oprzyrządowania   
2.    robot lakierniczy MA-GR 530G, trzyramienny ze           1 [szt.]     201 720,00  **)    151 290,00
sterownikiem S2-5400000032   
3.    tunel suszarniczy NASTRO TRANSP CEON TUN, rok  1 [szt.]     590 400,00  **)    442 800,00
prod. 1998,nr inwentarzowy 03-0000031     
4.    Przenośnik łancuchowy rok prod 1998       1 [szt.]     1 402,20  **)    1 051,65
5.    wiertarka oscylacyjna Camam NF 853       1 [szt.]     21 279,00  **)    15 959,25
6.    drukarka Printronix-PSA3/P7210 nr inwentarzowy      1 [szt.]     16 605,00  **)    12 453,75
03-0000098   
7.    wiertarka oscylacyjna Bacii MX90-CA-D, rok prod.     1 [szt.]     22 755,00  **)    17 066,25
1993,nr inwentarzowy 03-0000004     
8.    ścisk montażowy Camam SI/PM/T-TS 2007, rok prod.  1 [szt.]     122 385,00  **)    91 788,75
2007, nr fabr. 07380     
9.    ciąg technologiczny do lakierów wodnych, CONVEYRS, 1 [szt.]     111 930,00  **)    83 947,50
rok prod.1992, nr 2388619     
10.    Maszyna do szycia m-ki PFAFF-1445 nr fabr.664500,   1 [szt.]     1 808,10  **)    1 356,08
nr inwent. 03-0000033     
11.    maszyna do szycia m-ki PFAFF-1445 nr fabr. 644542,   1 [szt.]     1 808,10  **)    1 356,08
nr inwent. 03-0000034   
12.    maszyna szwaln. stebnówka m-ki "DURKOPP ADLER  1 [szt.]     3 960,60  **)    2 970,45
-FA373",nr inwentarzowy 03-0000035 numer fabryczny: 472301
13.    maszyna szwaln.stebnówka, m-ki                                        1 [szt.]     1 525,20  **)    1 143,90
"Siruba- L818F-M1/13",nr inwentarzowy 03-0000036     
numer fabryczny: 7374100
14.    Maszyna szwaln.stebnówka m-ki                                         1 [szt.]     1 599,00  **)    1 199,25
"Siruba- L818-373-M1/1",   nr inwentarzowy 03-0000037     
numer fabryczny: 7777941
15.    maszyna szwalnicza m-ki DURKOPP ADLER-, FA-373" 1 [szt.]     4 674,00  **)    3 505,50
nr inwentarzowy 03-000003 numer fabryczny: 564850
16.    wiertarka oscylacyjna CAMAM MO/2/A               1 [szt.]     12 915,00  **)    9 686,25
17.    czopiarka Bacci-TSD-E, rok prod. 1997       1 [szt.]     145 755,00  **)    109 316,25
18.    kopiarka BALLESTRINI C-4 (czterogłowicowa) rok    1 [szt.]     88 652,00  **)    66 489,00
prod. 1997   
19.    wózek widłowy m-ki "LINDE-H16T-03" rok prod.        1 [szt.]     20 172,00  **)    15 129,00
2000   
_______________________________________________________________________________________________________________________
**) cena zawiera VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu ul. Gizycka 9 11-700 Mrągowo. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

 

  Joomla themes designed by Lonex.